Torgårdsvegen 26 | Trondheim Sør << | >>

Illustrasjon nøytralt lys grønn

Bygging igangsatt
I mai 2022 startet vi byggingen av et kombinasjonsbygg kontor, lager og produksjon. I underkant av halvparten av bygget skal leies av Ernestus Skilt og Reklame as, andre leietakere er Glassbygg og Gymsport AS. Resten er ledig for ny leietaker.

Eiendommen har meget god tilgjengelighet fra E6 

Følgende er ledig i bygget:
Lager/produksjon: ca 908 m2
Kontordel på mesanin: ca 300 m2

Lokalene tilpasses og bygges etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og vår egen prosjektorganisasjon står for de planlagte endringene.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.
sissel@koteng.no , agnethe@koteng.no eller jasmine@koteng.no