Pir II vinner av parallelloppdrag

Pir2 skisse 2

Pir II er vinneren av parallelloppdrag om utvikling av Haakon VIIs gate 14 i Trondheim. Forslaget Pir II har levert vil gi et særpreget boligområde med gode bokvaliteter. De viser en spennende byform og struktur som utnytter områdets potensial med tanke på utsikt, sol og gode uterom.