Om Oss

Vi ønsker å være et førende eiendomsselskap i Trondheim. Selskapet skal være ledende både i investering og forvaltning av næringseiendommer. Det være seg kontor, produksjon, lager og butikklokaler. Vi skal være langsiktige både i utforming, investering og løsninger.

Verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag skal være basert på arbeidsglede, ærlighet og kunnskapsbasert utvikling.

Portefølje

Vår eiendomsportefølje er i dag ca 255.000 m² som har en total leieinntekt på 325.mill.

Eierforhold

Eiendommer eies helt eller delvis av Ivar Koteng.