Prosjektinfo Mellomila 57

Uke 9 og 10

Det er generelt utfordringer med ekstrem kulde og snø. Det er svært liten plass i Mellomila og brøytekanter snevrer inn gaten. Det er iverksatt tiltak med gravemaskin som skal fjerne snø og is under avfallscontainere og byggegjerde. Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.

mar 02 2018

Planlagte arbeider i uke 7 og uke 8

Mellomila

Blokk

 • Maler er ferdig i fase 1 og 2, har startet i fase 3
 • Parkett ferdig i fase 1 og begynner i fase 2
 • Tømrer begynner med å montere innvendige dører og listverk i fase 1
 • Isolering av yttervegger i fase 4 starter til uken
 • Avretting i fase 4
 • Tømrer monterer de siste vinuene i fase 5

Rekkehus

 • Stjern støper trapp fra kjeller og til plan 1
 • Nedrigg og sending av varer og containere fra betongproduksjonen
 • Bygging av stillas rundt bygget
 • Oppstart tømrer 19.02.18

Stenging av gaten i Mellomila og demontering av tårnkran
19 til 21 februar vil gaten utenfor rekkehusene/blokken bli stengt for kjøretøy. Fortau blir ikke stengt. Dette pga. demontering av tårnkranen med stor mobilkran. Det vil bli skiltet omkjøring. For å minimere stengingen av gaten vil det pågå arbeid fra 07.00-19.00 i perioden.

feb 12 2018

Arbeider planlagt i uke 3 og 4.

Blokk

 • Parkett monteres i plan 5 mot rundkjøring. Kjøkken      begynner i uke 4
 • Nedkjøringsrampe til kjelleren er støpt i uke 2 og      denne kompletteres i uke 3.
 • Innvendige vegger bygges ferdig på delen mot Coop.
 • Komplettering av stillas.
 • Tegl muring på fasade mot Coop. Dette vil pågå ut      Februar.
 • Bygging av klimavegger og montering av vindu på blokken      mot Ilsvikøra.
 • Flislegger fortsetter med å flislegge badene.

 Rekkehus

 • Stjern støper vegger i plan 2.
 • Graver fortsetter med fylling rundt kjellervegger.      Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser.      Dette er krevende arbeid med mange tekniskeføringer og liten plass.

Framdrift og byggetid
Det er høy intensitet på prosjektet med ca 50-70 personer som jobber og framdriften på prosjektet er svært bra. Det jobbes rasjonelt og godt. Men med så mange arbeidere som jobber medfører dette en del støy og trafikk ved vareleveringer.  Leilighetsbygget går som planlagt, rekkehusene er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2019.

jan 16 2018

Planlagte arbeider uke 1 og 2. 2018

Leilighetsblokka

 • Vindu og varer for fasader er heist inn i bygget, tømrer begynner å bygge yttervegger. 
 • Stillas bygges på gavelen mot tårnkranen
 • Innvendige trapper og ramper støpes
 • Teglmuring på fasaden mot Coop
 • innvendige arbeider fortsetter
 • Flislegger begynner med å flislegge de første badene
 • Montering av stikkontakter på de første leilighetene i plan 5 mot rundkjøringen

Rekkehus

 • Stjern støper ferdig dekke over plan1 og begynner med vegger i plan 2
 • Graver fortsetter med fylling rundt kjellervegger. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.

Vil også benytte anledningen til å ønske en riktig God jul og et Godt nytt år.

Juletre

des 22 2017

Planlagte arbeider uke 50/51

Leilighetsblokka

 • Vindu og varer for fasader er heist inn i bygget, og tømrer begynner å bygge yttervegger. Dette arbeidet vil foregå til februar. 
 • Stillas bygges på takhagen og kompletteres mot Ilsvikøra.
 • Innvendige trapper og ramper støpes
 • Teglmuring startes på fasaden mot Coop
 • Innvendig arbeid fortsetter
 • Rydding og sikring av bygget til jul

Rekkehusene

 • Arbeider med vegger og dekker fortsetter. Arbeidene medfører bruk av mobilkran pga. vekten av de prefabrikerte betongdekkene. Arbeidet med kran er planlagt å ta 3 dager, men det kan dukke opp uforutsette oppgaver som gir forlenget bruk av kran.
 • Fortsetter fylling rundt kjellervegger. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser.
 • Graving og tilkobling av overvann til kumme ved Ilabekken

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer. 

des 12 2017

Planlagte arbeider i uke 49

Leilighetsblokka

 • Betong på blokken mot Ilsvikøra er nesten ferdig. Det gjenstår å støpe mot takhagen på prosjektet. Dvs at vi begynner en ny fase med tømrerarbeid og taktekking. Dette vil medføre mye varelevering. Det vil bli heising av varer med lastebil inn til alle etasjer fra gaten mot Ilsvikøra. 
 • Stillasbygging rundt leilighetsblokka mot Ilsvikøra
 • Støping av gulv i P-kjeller plan 1. Dette medfører betongbiler og betongpumpe i gaten mot Coop. Dette er en stor støp på ca 1000m² gulv. Pussing av gulv medfører støy fra maskiner, men dette vil være begrenset siden pussemaskinene brukes innendørs. 
 • Maling av de første leilighetene i plan 5 mot rundkjøringen
 • Maling av P-kjeller plan 0
 • Ferdigstillelse av teglvegg mot rundkjøringen

Rekkehusene

 • Taket i P-kjeller blir ferdig støpt i uke 48 og betongveggen mellom rekkehusene skal støpes
 • Kjellervegger isoleres og vi begynner fylling og legging av rør i grunnen. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin for å fylle opp masser.

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer. 

des 01 2017

Bruk av gaten rundt byggeprosjektet

I en periode vil gaten rundt byggeprosjektet bli brukt til tidvis varelevering. Gaten vil ikke bli permanent stengt, og det vil være mulig å kjøre forbi med bil.

okt 11 2017

Mellomila stenges en periode

Vedlegg 4 omkjøring

I forbindelse med vann og avløpsarbeider, stenges Mellomila ved nr 57 i perioden 24.08.2017 -08.09.2017. Det er skiltet for omkjøring.

aug 23 2017

Lang dag og støy

Torsdag denne uka, 22.06, ser det ut til å bli oppholdsvær. Vi planlegger da å støpe bunnplate/gulv i Mellomila 57.
Dette er en stor støpejobb og vi må begynne kl 06.00 å pumpe betong. Pussearbeid vil pågå på ettermiddagen/kveld.

jun 20 2017

Spunting ferdig

Spuntingen i Mellomila 86 er nå ferdig. Riggen ble kjørt bort fredag 02.12.2016.
Det pågår nå boring av jordstag, som etter planen skal være ferdig i løpet av neste uke.
Graving pågår og vil pågå ut januar.

 

des 09 2016

Oppstart spunting

Mandag 31.10.2016 vil det bli oppstart spunting i Mellomila 57. Spuntingen vil medføre ekstraordinær støy i arbeidsperioden på om lag 25 arbeidsdager. Det vil bli arbeidet i tidsrommet mellom klokken 07.00 og 19.00.
I henhold til igangsettingstillatelse gitt 06.10.2016 inneholder denne dispensasjon i forhold til grenseverdien for støy.

okt 27 2016

Tilstandskartlegging av naboeiendommer

I morgen 12.10 vil vi starte med tilstandskartlegging av naboeiendommer. Dette betyr at det vil bli tatt en hel del foto av eiendommene og flere av husene vil få påmontert høydefastmerker (firkantet plastbrikke med teip). Videre vil det bli etablert rystelsesmålere nær eiendommene.

okt 11 2016

Orientering om oppstart graving og spunting

Prosjektet fikk den 06.10.2016 igangsettingstillatelse for graving og spunting. Dette arbeidet vil bli igangsatt i løpet av uke 42/43.

Spuntingen vil medføre ekstraordinær støy i arbeidsperioden på om lag 25 arbeidsdager. Det vil bli arbeidet i tidsrommet mellom klokken 07.00 og 19.00. Igangsettingstillatelsen inneholder dispensasjon i forhold til grenseverdien for støy.

Vi vil selvfølgelig forsøke å unngå at arbeidene på noen måte skal skade omliggende bebyggelse. Som et ledd i dette arbeidet vil det bli utplassert rystelsesmålere, og bebyggelse vil bli registrert med sikte på å kunne avdekke eventuelle skader forårsaket av arbeidene.

Det vil komme nærmere informasjon om oppstart for spuntingen.

okt 11 2016

Orientering om pågående arbeider - varsel om nattarbeid

Det pågår arbeider i forbindelse med omlegging av en kabeltrase som tidligere har ligget langs gaten og delvis inn på området som skal bebygges. Omleggingen av kablene er det de forskjellige kabeleiere som er ansvarlig for. Som følge av feil i angivelse av tidligere arbeider, har det vært nødvendig med en endring av prosjekteringen. Dette har medført stans i arbeidene en periode.

Svært mange av aktørene som skal foreta omlegging av kabler har leveringsplikt på sine tjenester. Utkoblinger og omlegginger kan derfor kun skje på natten.

For å trekke ut/inn over 160 meter kabel som ligger i rør, må det maskinell hjelp til. Dette vil i 1-2 timer pr natt innebære at det er maskinlyd, folk som snakker, samt lys fra arbeidslys etc. Arbeidet om natten er planlagt startet mandag/tirsdag uke 41. Det antas 3-5 omganger med "nattarbeider" fra ca. kl 24.00 til ca. kl 01.30, hvor det vil bli brukt maskiner for å trekke kabel. Arbeider med skjøting vil foregå i samme periode, men fram til 06.00 på morgenen. Dette vil medføre at det er personell på anlegget hele natten.

okt 07 2016

Midlertidig stenging av vei

Mellomila 57 info

Fra og med tirsdag 20.09 vil veien ved Ilabekken (merket på kartet), bli stengt i en to ukers periode. Dette grunnet kabelomlegging. Omkjøring vil bli skiltet.

sep 16 2016

Gangsti stengt

Stenging av gangsti Mellomila 57

Gangstien på oversiden av tomta vil i dag stenges. Dette skjer i forbindelse med kartlegging av kabler. Stien vil holdes stengt i en 3 måneders periode. Etter at arbeidet er ferdig vil byggegjerdet bli flyttet på nedsiden av stien, og den kan igjen brukes som tidligere. På kartet er det merket av hvilke deler av stien som vil være stengt i perioden.

sep 07 2016

Omlegging av kabler

Mellomila 57


I nærmeste framtid vil vi starte med omlegging av kabler på tomten. I den forbindelse vil deler av gangstien bli sperret.

 

aug 25 2016

Oppstart kartlegging av kabler

Uke 22 er det oppstart kartlegging av kabler i Mellomila 57. Arbeidet med dette vil vare i ca. en uke. Det vil foregå arbeid med gravemaskiner på tomta.

mai 30 2016
Abonner på nyhetsbrev