Ingen by uten økonomisk avkastning

Vignett Ivar
Foto: Adresseavisen

Har lest flere innlegg om Midtbyens framtid i media, blant annet Dag Kittangs innlegg i Adressa 18.08, "Spelet om Midtbyen", hvor det blant annet blir fremstilt som om eiendomsbransjens visjon for Midtbyen er å gjøre den om til et stort kjøpesenter med parkering i kjelleren og boliger på taket, kun for egen vinning. I den forbindelse ønsker jeg å komme med noen kommentarer og spørsmål, sett fra mitt ståsted:

Om en by skal være bærekraftig over tid, må den gi økonomisk avkastning. Alle byer er blitt til gjennom økonomisk avkastning (handel), om det ikke finnes økonomisk avkastning forfaller byen.

Samfunnsendringer og trender over tid, endrer kravet til hvordan den fysiske byen skal se ut. Utfordringen er hvor mye av den gamle byen som skal gjøres om til ny by. Kan man gjøre om deler av byen til noe annet enn hva den er i dag?

I Norge har vi en del særegenheter som påvirker vår byutvikling. Og disse spørsmålene stiller jeg spesielt til våre professorer på høyskolen.
- Hva gjør forholdsvis høy lønn til våre lavlønnsgrupper med byutviklingen?
- Hva gjør det faktum at mesteparten av Norges husstander har to i jobb med byutviklingen?
- Hva gjør den norske dugnadsånden og måten vi organiserer aktivitet med barna våre på med byutviklingen?

"Den mektige eiendomsbransjen" fremstilles veldig enfoldig. Men faktum er at det er disse som har bygd byen, fornyer byen og vedlikeholder den. Som et eksempel på at økonomisk avkastning ikke er det eneste styrende, skal Reitan Eiendom nå bruke mellom 200 og 300 millioner på Britannia Hotel, noe som neppe gir god økonomisk avkastning.

Vi håper fortsatt at det å investere i Midtbyen gir avkastning. For det er dette som over tid vil gi oss en levende by!