Vi skreddersyr for St. Olavs hospital HF

20220426_102936560_iOSw

Du trodde kanskje vi bare bygger standard kontorbygg, eller bare rehabiliterer gamle bygg?

På Heimdal er vi nå i sluttfasen med et lager til St. Olavs hospital HF. Et teknisk avansert bygg som stiller store krav til logistikk, temperatur, trykk, luftfuktighet, hygiene og sikkerhet. Medisinteknisk avdeling har i samarbeid med vår tekniske fagstab/prosjektledelse funnet gode løsninger. Lageret er delvis automatisert.

Dette er et regionlager for medisinteknisk utstyr som forsyner Helse Midt-Norge. Fra Namsos i nord til Volda i sør.