Roar Nilsen | Prosjekt bolig/næring

Roar Nilsen
Leder prosjektavdelingen
Mobil: 953 05 909
Epost: roar@koteng.no
Roar Nilsen