God Jul og Godt Nyttår!

Koteng_4x5_stående
Foto: Oscar Stoltenberg

Her står vi alle sammen; eiere og ansatte i Koteng Eiendom i Kjøpmannsgata 51. Brygga, som er den eiendommen vi har eid lengst, og hvor vi hadde kontor fra 1987-2004. Den gang var vi 12 ansatte og nå er vi 60.

Etter hvert som eiendomsmassen har økt, har vi trengt flere folk til å drifte, vedlikeholde og forvalte.
Vi bygger mye selv og det ble behov for en egen prosjektavdeling.
Fra at hver enkelt hadde mange ansvarsområder, har økende arbeidsmengde gjort at flere er kommet til å vi er blitt nødt til å spesialisere oss.
Enmannsavdelinger er blitt avdelinger med flere, og fra å være en leder har vi nå mellomledere.
Staben er stadig styrket med ny fagkompetanse.

Det er en annen bedrift i dag, enn det var for 20, 30 og 40 år siden, men kulturen er den samme. Vi er stadig en gjeng med gode kolleger som har det ARTIG på jobb og setter REDELIGHET, KOMPETANSE OG LANGSIKTIGHET høyt.

Vi ønsker alle sammen 
God Jul og Godt Nyttår!