Søndre gate får ny drakt

1.2 søndre7-9 2

De bevaringsverdige tregårdene i Søndre gate har fått ny drakt. Husene er tidligere rehabilitert innvendig, men nå var det også tid for å ta fasaden. Fargene som er valgt er et forslag fra Byantikvaren. Dette er farger som var vanlige for perioden gårdene ble oppført i, tidlig 1800-tall, under stilperioden klassisismen der tre skulle se ut som stein, kalkstein, sandstein og marmor. I tillegg til malingsarbeid er det gjort reperasjoner der det har vært behov for det. 

Søndre gate 7 og 9, med bakgården mot Peter Egges plass er nå ferdig. Søndre gate 11 står for tur til neste år.