Trinn for trinn i Villa Granbakken - Nytt tak

20210812_064052979_iOS kopi

Nytt tak
Taksteinen på Villa Granbakken var råtten og måtte skiftes ut. I løpet av våren og sommeren har vi både revet og bygd opp igjen. Det er Mesterblikk AS ved byggeleder Arnfinn Berg, som utfører hele jobben. Over det gamle taktroet av tømmermannspanel har vi lagt OSB-plater før asfaltpapp. Her var det lite råte, så overraskende lite treverk måtte skiftes ut. Hele taket er nå lektet ut og klart for steinlegging, - totalt ca. 500 m2. Det er størrelsesforskjell på taksteinen, så plasseringen må merkes opp nøye på lektene for å unngå skjevheter. Dette er viktig for sluttresultatet. Et sted mellom 4500 og 5000 stein skal legges. Nå blir det lagt tykk firkantgranitt – Altaskifer av høy kvalitet. Vi velger å klippe steinen med en skifersaks i stedet for å bruke vinkelsliper slik at kuttene også skal få et autentisk preg.

Blikkenslagerarbeid

De ordinære stålrennene og beslagene som delvis ble skiftet til på 1980-tallet, er fjernet. Nå utfører vi hele blikkenslagerarbeidet i sink. Skjøtene på takrenner og beslag blir loddet med sinktråd på gamlemåten. Kobbhusene blir båndtekt med sinkplater uten skruehull for å unngå lekkasjer.

Dette blir et vakkert og holdbart tak.

Murpiper
Vi trodde at de fine gamle pipene av tegl bare måtte fuges, men over tak må de tas ned og mures opp igjen pga. sprekkdannelser. Vår egen murer Viking Bakken, gjør denne jobben.