Strindfjorvegen 40 | Grilstad,Grilstad Næring << | >>

Strindfjorvegen40

Ytterst på Fullriggerøya ligger denne eiendommen som huser kafe, selskapslokale og uteservering og Trondheim båtforening. Et samlingspunkt for Grilstads beboere og båtfolk, foruten et hyggelig tumål for de som går Ladestien.

Dette anlegget er bygd som en del av Grilstad Marina Prosjektet som ble startet opp i 2011