Derfor liker vi å bruke teglstein:

20210221_133657902_iOS

Det viktigste i en bærekraftig utvikling er etter all sannsynlighet effektiv ressursutnyttelse. Fossil energi kan erstattes med fornybar i form av sol og vind. Da er det værre med ikke-fornybare materialer og mineraler. I dag forbruker vi 70% mer enn kloden kan reprodusere på egen hånd, og vi står i alvorlig fare for å gå tom for viktige ressurser dersom vi ikke klarer å tenke mer sirkulært og mindre «bruk og kast».

I et slikt perspektiv er det noen ting som er viktigere enn andre når vi bygger næringsbygg og boliger:

  1. Når vi velger materialer må disse ha så lang levetid som mulig
  2. Materialene vi bruker må ideelt sett kunne enkelt ombrukes, enten ved rehabilitering eller ved at bygningskomponenter ombrukes i nye bygg
  3. Kan de ikke ombrukes, må de kunne materialgjenvinnes

Produksjon av teglstein skjer ved brenning av leire ved ca 1000 grader for å sikre frostbestandighet og den lange levetiden. Det er ikke til å komme utenom at dette krever mye energi. Her skjer det imidlertid en utvikling mot lavere temperaturnivå og følgelig lavere energiforbruk. De siste 25 årene har energiforbruket knyttet til produksjon av teglstein blitt halvert.

Energiforbruk bidrar også til CO2 utslipp. Også her ser en rask reduksjon ved at fossile energibærere erstattes med fornybare. Det totale CO2 utslippet fra teglproduksjon, pr. kg tegl, er mindre enn 25 prosent av hva det var for 25 år siden.

Men en bærekraftig bygging er langt mer enn energiforbruk og CO2 utslipp. Minimering av ressursforbruk og sirkulære verdikjeder hvor materialer kan ombrukes er som nevnt det viktigste i en bærekraftig utvikling. Teglstein er i så måte et meget godt alternativ til annen kledning. Teglstein varer tilnærmet evig. Den kinesiske mur ble bygd med teglstein for drøyt 2000 år siden og står godt fortsatt. Flere andre historiske bygg bygd i tegl, både i Norge og verden, står like godt i dag som når de ble oppført.

kinesiske mur kilroy

I oktober 2020 ble en standard for dokumentasjon av produktegenskaper for ombrukstegl, en såkalt European Assessment Document for Re-cycled clay masonry units, godkjent av EU. Ombrukstegl er dermed den første og hittil eneste brukte byggevaren som kan CE-merkes, det betyr at den kan omsettes og markedsføres lovlig i EU og EØS.

Alderen på teglstein og mørtel avgjør i stor grad hva steinen kan brukes til. Tegl fra gamle bygg, med kompakt tegl og svak kalkmørtel, er enklest å rense for mørtel, og egner seg derfor best i nye murbygninger. For nyere bygg med hulltegl og sterkere mørtler kan det være mer aktuelt å skjære ut og gjenbruke hele felt av murveggen i nye fasader.

Teglstein som ikke ombrukes kan også gjenvinnes til andre formål, blant annet som tilslag i betong og om fyllmasse i veibygging.  I juli 2020 ble avfallsforskriften og byggteknisk forskrift endret slik at det er lettere å bruke knust tegl til disse formålene, fremfor å deponere det.

I tillegg til de åpenbare fordelene med ekstremt lang levetid og mulighetene for direkte ombruk, har også teglstein andre viktige egenskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling:

  • Teglsteinproduksjon gir ikke avfall. All leire som tas ut blir brukt, og feilproduksjon resirkuleres tilbake i prosessen på teglverket.  Matjord og grunnvann påvirkes ikke.
  • Ekstrem lang levetid og minimalt med drift- og vedlikeholdskostnader gjør bygg med teglstein til en økonomisk god investering sammenlignet med andre typer kledning som må skiftes ut og vedlikeholdes underveis.
  • Teglstein avgir ingen gasser eller stråling
  • Teglstein demper vibrasjoner, reduserer luftfuktighet og gir en god lyddemping
  • Teglstein gir ikke grobunn for sopp- eller andre organiske vekster
  • Teglstein har god varmekapasitet og varmeregulering
  • Teglstein kan utformes i mange fargenyanser og bygges med svært mange arkitektoniske utforminger, noe som gir bidrar til god sosiale bærekraft. Denne fasaden forblir også uforandret, den hverken ruster, forvitrer eller skifter farge.

I sum medfører dette at teglstein er et meget godt og bærekraftig alternativ til andre materialer. Inkluderer vi den lange levetiden til teglstein i energiregnestykket, er det heller ikke sikkert at tegl kommer så dårlig ut av det energi- og utslippsmessig?