Østre Rosten 20 | Heimdal << | >>

Østre Rosten 20

Østre Rosten 20 er en kombinasjonseiendom med profilert og attraktiv beliggenhet ved E6 på Tiller, nær City Syd. I bygget er det både handel, kontor og opplevelser. Leietakerne er Sigdal, Statens vegvesen og Rush Trampolinepark.

Historie:
Første byggetrinn på Østre Rosten 20 ble oppført på slutten av 70-tallet som et kombinert forretnings- og lagerbygg for engrosbedriften Hagan & Hagan AS. Bygget er blitt ombygget og utvidet i flere omganger, med et større tilbygg i 1988.
På 1990-tallet var bygget i sin helhet utleid til Tybring-Gjedde. Siden har også Sats og Leos lekeland holdt til i bygningen. Vi tok over eiendommen i april 2021.

Tiller:
Etter kommunesammenslåingen i 1964, har bygda Tiller på kort tid blitt til by. I kjølvannet av stor boligutbygging i området fra slutten på 70-tallet, ble Østre Rosten et regionalt handelsenter i det som den gangen ble kalt  "Heimdalsbyen". Dette skulle bli et avlastningssenter for Midtbyen. City Syd sto ferdig høsten 1987, den gang som landets største kjøpesenter regnet i omsetning. Siden er det blitt flere kjøpesentre og det er bygd ut til både lager, logistikk og produksjon i området.