Leangen - en ny bydel << | >>

illkart fordeling næring tjenester

Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser. Men området skal også gi plass til næringsvirksomhet. Totalt  er det lagt til rette for 30 000 m2 til næring og offentlige tjenester.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser; byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen som blir viktige forbindelser i og gjennom området. Aksene vil binde bydelen sammen.

I starten av byaksen, ved Tungaveien mot sør (BKB2), vil det bli plass til en dagligvareforretning og et treningssenter mm. I byaksen forøvrig og mot Tungaveien vil det legges til rette for utadrettet næringsvirksomhet i 1. etasjene (BKB1 og B4,B5, B6).

Lengst nord mot Innherredsveien, er et kontorbygg under planlegging (KB1). Dette bygget har et utbyggingspotensiale på 9200 m2. Vi er igang med planleggingen ved hjelp av Lund Hagem Arkitekter.
Bygget er tenkt utviklet til et fleksibelt kontorbygg for utleie til en eller flere virksomheter. Bygget får svært god synlighet og eksponering mot hovedvegene Innherredsveien og omkjøringsveien.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en befaring på området: sissel@koteng.no