Nytt næringsbygg i Travbanevegen på Leangen << | >>

Næringsbygg Leangen

Nytt næringsbygg i ny bydel
Lengst nord mot Innherredsveien, på gamle Leangen Travbane er det første kontorbygget under planlegging (KB1).  Bygget har et utbyggingspotensiale på 9200 m2, og  er tenkt utviklet til et fleksibelt kontorbygg for utleie til en eller flere virksomheter. Arkitekt er Lund Hagem arkitekter.

Bygget får svært god synlighet og eksponering mot hovedveiene Innherredsveien og Omkjøringsveien.

Det vil ha fasilteter som kafè, treningsrom, garderober, samt parkering både inne og ute. Næringsbygget  ligger vendt mot boligområdet med solfylte og stille utearealer og blir også tilknyttet den grønne naturaksen.

Eiendommen har god tilknytning til overordnet gang- og sykkelveinett, samt kollektivnett. (metrobuss)

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en befaring på området: sissel@koteng.no

Vi bygger en ny bydel
Den gamle Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser,  men skal også gi plass til næringsvirksomhet. Totalt  er det lagt til rette for 30 000 m2 til næring og offentlige tjenester. Her kan du få mer info om visjonene for området. 

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser; byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen som blir viktige forbindelser i og gjennom området. Aksene vil binde bydelen sammen. Utforsk mer i vår 3D-modell.

Næringsvirksomhet på Leangen
I starten av byaksen, ved Tungaveien mot sør (BKB2), vil det bli plass til en dagligvareforretning og et treningssenter mm. I byaksen forøvrig og mot Tungaveien vil det legges til rette for utadrettet næringsvirksomhet i 1. etasjene (BKB1 og B4,B5, B6).