Kvilhaugen gård | Tyholt << | >>

Kvilhaugen Gård


Kvilhaugen Gård har en særdeles flott beliggenhet på toppen av Blussuvollsbakken med fantastiske solforhold og utsikt over Trondheim by. Kvilhaugen gård er i dag en av Trondheims største restauranthus. 

Historie

I 1893 ble Kvilhaugen Gård eget bruk, stykket opp fra General von Kroghs gård - Blussuvoll gård. Hovedhuset ble satt opp i 1820. Eiendommen hadde den gangen 63 mål dyrket mark og gikk helt ned til Kristiansten Festning. i 1920 ble det solgt jordstykker til Kringkastingen og til Berg Arbeidskirke.

Hjalmar Østerås var tredje og siste generasjon som drev Kvilhaugen gård på tradisjonelt vis. Den siste høyonna ble gjort i 1957. Året etter forlot de siste kyrne gården. Strinda og Trondheim ble slått sammen i 1964. Den gangen sa politikerne at gården måtte rives, da det ikke var plass til en slik gård i en moderne by. Hjalmar Østerås sa de kunne få jordene, men hjemmet sitt ville han bo i. Han fikk viljen sin og bodde på gården til han døde i 1987.

I 1988 fikk gården status som bevaringsverdig bygning. Restaurantdriften begynte først med selskapsdrift i hovedhuset. Fjøset ble etterhvert kro og selskapslokale. I 2006 ble lokalene restaurert, og det ble lagt til rette for selskapslokaler også i 2. etasje på låven. Proviantgruppen har stått for driften av restauranten siden 2000. Vi tok over gården i 2008 og restaurantdriften blir i dag ivaretatt av Kvilhaugen Gård AS.