Dyrehaven << | >>

Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.58.04

Parallelloppdrag for Dyrehaven
Vi har i samarbeid med E.C. Dahls Eiendom gjennomført et parallelloppdrag for kvartalet Olav Tryggvasons gate/ Munkegata/Thomas Angells gate og Nedre Enkeltskillingsveita. Målet med oppdraget har vært å få ideer til hvordan den gamle bygningsmassen og bakgårdene kan utvikles til spennende og attraktive næringslokaler.
Prosjektet har fått navnet Dyrehaven, etter et sagnomsust skjenkested som lå i Olav Tryggvassons gate 39/41 omkring år 1900.
Hus arkitekter, Skibnes arkitekter og Pir II har deltatt i parallelloppdraget. Arkitektene presenterte forslagene for juryen 9. desember.
Juryen har vært sammensatt av en innleid arkitekt fra Bergersen arkitekter, i tillegg til representanter fra eierne. Konklusjonen ble at vi går videre med Pir II sitt forslag.

Pir II vant parallelloppdraget om Dyrehaven
Hovedelementene i forslaget består av et nybygg i Munkegata 35 i to etasjer med saltak og et tilbaketrukket volum i 4. etasjer. Størstedelen av bakgården til det gamle bankbygget beholdes som et overbygget og klimatisert gårdsrom med hengende hager. Det er også foreslått et amfi ned til kjeller som åpner fasaden på eksisterende kantine i kjelleren på bankbygget.
På gateplan legges det opp til butikker og serveringsteder, som også tar i bruk fortauene. I veita fra Thomas Angells gate blir det et  gløtt inn til Dyrehaven. Pir II sitt forslag vil gi noe mer utleieareal i kvartalet, bedre synlighet i bybildet, spennende romforløp internt og gode sammenhenger mellom de ulike bygningene.
Pir II har, etter juryens vurdering, på den beste måten utnyttet kvalitetene og mangfoldet i den eksisterende bygningsmassen.

Illustrasjoner fra HUS Arkitekter sitt forslag:Fasade mot Munkegaten 

Fasade OLav Tryggvasonsgate

Illustrasjoner fra Skibnes Arkitekter sitt forslag:
Dyrehaven

Dyrehaven