Smedbrua Eiendom << | >>

2020-11-30-Skipnes-tomta-w

Eiendom i Heimdal sentrum, hvor vi er igang med to næringsbygg. Det ene er Trondheim Politistasjon Sør, planlagt ferdigstilt 2021. Dette bygget får adresse Johan Tillers vei 1. Det andre er nytt bygg til Skipnes Trykkeri, med planlagt byggestart våren 2021. Dette får adresse Industriveien 21. Begge byggene er tegnet av Siv.ark Odd Thommesen.