Industriveien 21 | Heimdal << | >>

Industriveien 21 - Fasade nord

Denne tomta er sentralt beliggende i Heimdal Sentrum og med god kollektivdekning.

Her skal det bygge nytt til Skipnes. Bygget blir todelt med 4-etasjers kontorbygg og toetasjers produksjons- og lagerbygg. I tillegg blir det kjeller med sykkel-, bilparkering og garderober. Tilsammen 3700m². Planen er at byggingen starter våren 2021. Skipnes skal bruke bare deler av bygget, så her er det plass til flere leietakere.  Vi er allerede igang med å bygge politistasjon, Trondheim Sør på nabotomta.

Arkitekt til begge byggene er Siv.ark Odd Thommesen. 

Vi kjøpte eiendommen sammen med Skipnes Invest AS i august 2019.