Vi søker Bærekraftansvarlig

Grønn strategi høst toppbilde

Vi eier, forvalter og drifter ca. 60 næringseiendommer i Trondheim. Som eiendomsutvikler er vi opptatt av «å bygge en by vi kan være stolte av i 100 år». Vår filosofi er å ha kompetansen internt, slik at vi raskt kan komme til gode løsninger. Da er det viktig at teamet er sammensatt av personer med forskjellig bakgrunn og med gode samarbeidsevner. Vår eiendomsportefølje er i dag ca 250.000 m² som har en total leieinntekt på 310.mill.

Vi ønsker å styrke kompetansen vår innenfor bærekraft, og søker en person som skal være pådriver i videreutviklingen av grønn strategi hos oss. Stillingen vil være en viktig støttespiller for våre ulike avdelinger, og skal bistå med råd og veiledning for å gjøre vårt daglige arbeid mer bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Arbeidsoppgaver

 • Være pådriver for bærekraft og sørge for gjennomføring av bærekraftstiltak
 • Være sparringspartner for våre ledere og avdelinger
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tiltak knyttet til bærekraft
 • Sikre at bærekraftstiltak har et godt nok beslutningsgrunnlag
 • Gjennomføre analyser for å vurdere blant annet materialvalg, gjenbruk, energiforbruk på bygge- og vedlikeholdsprosjekter
 • Jobbe opp mot leverandører for å sikre bærekraftige innkjøp

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring og/eller utdanning innenfor økonomi, teknologi, miljø eller forretningsutvikling
 • Kunnskap om bærekraftig verdiskapning og sirkulær økonomi
 • God teknologiforståelse og kompetanse
 • Gode ferdigheter til å innhente og analysere relevant informasjon

Personlige egenskaper

 • Engasjement for bærekraftig utvikling
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å motivere og skape arbeidsglede
 • Kunnskapssøkende og lærevillig
 • Ærlig og tillitsskapende

Vi tilbyr

 • Et svært godt arbeidsmiljø og en spennende arbeidsplass
 • Mulighet til å jobbe i et team som har det artig på jobb
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og en variert arbeidshverdag
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontakt: Du kan sende søknad til soknad@koteng.no innen 13.11.2020  
Kontaktpersoner: 
Ivar Koteng - Daglig leder - tlf 73 80 22 20 / Fredrik Tjernsbekk – Personalsjef – tlf 73 80 22 20