Trygghet i koronaens tid

Det er for tiden stor usikkerhet i mange bransjer. Som huseier prøver vi å skape forutsigbarhet for våre leietakere med tidlig å gå inn i avtaler; med utsatt, redusert eller til og med ingen husleie i en periode der det er behov for det. Dette vurderes ut i fra situasjonen til den enkelte bedrift.

Vi er foreløpig godt bemannet på jobb og har en tilnærmet normal hverdag. Ansatte som har behov og ønske om det, har etablert hjemmekontor.  Det fungerer greit. På byggeplassene tar vi ekstra hensyn, unngår og samle for mange og følger myndighetenes smittevernregler, som ellers. 

På gårdene har vi gjort forskjellige tiltak etter behov.  Vi har bidratt til å dele opp areal for å minske risiko. Vi har valgt i større grad og ha låste dører, slik at vi har større kontroll på hvem som kommer på besøk. Fortløpende gjør vi tiltak for å redusere driftskostnadene for våre leietakere ved begrense ventilasjonen, endre frekvens på renhold og søppeltømming etterhvert som flere tar i bruk hjemmekontor. Vi prøver å begrense bruk av fellesareal, ved å stenge felles møterom, treningsrom og garderober. Kantinene har tilrettelagt virksomheten sin, og når det gjelder renhold har vi ekstra fokus på berøringsflater i fellesareal.

 Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjøres etter behov og myndighetskrav.

Så får vi håpe at ved at vi alle opptrer forsvarlig, bidrar vi til å gjøre denne tiden kortest mulig.