Vardesenteret

1 IMG_3193-web

Vi fikk muligheten til å støtte Vardesenteret på St. Olavs Hospital. Dette er et samarbeid mellom sykehuset og Kreftforeningen. En lavterskel møteplass for kreftrammede og deres pårørende, under og etter behandling. Her tilbys mange forskjellige kurs og tjenester, eller det kan være en sosial møteplass.
Bidraget vårt gikk til innkjøp av frukt og grønt, og arrangementer knyttet til viktigheten av ernæring ved kreftsykdom.  Vi ble invitert av senterkoordinator Laila Grøthe til et av disse arrangementene i de hyggelige og uformelle lokalene til Vardesenteret og Pusterommet.

Les mer om Vardesenteret her