Johan Tillers vei 1 | Heimdal << | >>

Johan Tillers vei 1 dagslys

Denne tomta er sentral beliggende i Heimdal Sentrum langs en hovedåre, med god kollektivdekning.

På eiendommen er det planlagt å bygge ut Trondheim Politiastasjon, Sør. Bygningen blir på 3600m², fordelt på kjeller og to etasjer, og skal stå ferdig i 2021.
Arkitekt er Siv.ark Odd Thommesen. Namsmannen blir også leietaker.

Vi kjøpte eiendommen sammen med Skipnes Invest AS i august 2019.

Første spadetak