Mellomila 57 utsolgt!

IMG_1025 web

Alle leiligheter og Rekkehus i Mellomila 57 og 55 er nå utsolgt og vi er veldig fornøyd med resultatet. Tomten, som de senere årene fungerte som parkeringsplass, ble startet omregulert til boligformål i 2012 og spaden ble satt i jorda 2016.
Her var det utfordringer med tanke på støy fra tunnelen, og de nærmeste naboene var nok ikke så glad for endringen i nærmiljøet. Ila var fra før et sammensatt bomiljø med studenter, barnefamilier og eldre, noe vi ønsket å bidra til å videreføre. Derfor er leilighetsprosjektet bestående av store og små leiligheter og i tillegg rekkehus.

Vi synes vi har lyktes med å tilpasse prosjektet til småhusbebyggelsen i nord, og den nyere bebyggelsen i vest, samtidig som det kompletterer gateløpet slik at området får et mer bymessig preg. De enkelte leilighetene har private uterom, men også en felles, skjermet hage med et moderne formspråk som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken. Fasaden er utført i tegl og jernvitrolbehandlet furu - matrialer som trenger lite vedlikehold. Fasaden har mange fine detaljer og prosjektet har gjennomgående høy kvalitet. Vi er glad for å ha mange fornøyde kjøpere, og faktisk etterhvert også mange fornøyde naboer.