Ordensregeler

  • Forlat lokalene slik du ønsker å finne de selv.
  • Besøk og møter skal fortrinnsvis foregå på møterom.
  • Besøkende må ta hensyn til øvrige leietakere.
  • Alkoholservering i lokalene tillates ikke etter kl. 1800.
  • Overnatting i lokalet aksepteres ikke.
  • Det skal ikke spilles musikk eller annet som kan forstyrre andre leietakere.
  • Framleie av arbeidsplass godtas ikke uten samtykke fra utleier.
  • Trappeoppgang, trappe-repos og bakgård må ikke opptas med gjenstander tilhørende leietakerne.
  • Fellesrom/flexplass må alltid ryddes etter bruk.
  • Dyrehold i arealene er ikke tillatt.