Branninstruks

Gjør deg kjent med følgende:

  • Rømningsveiene
  • Nærmeste brannmelder
  • Nærmeste slokkemiddel

Hvis brann oppstår:

Varsle brannvesenet - Telefon 110

  • Hvis automatisk brannalarm ikke er utløst: Varsle andre i bygningen ved å utløse manuell alarmknapp.
  • Ved alarm skal alle forlate bygningen, samles på andre siden av Skipakrok vannspeilet, og melde seg til bedriftens brannvernansvarlig.
  • Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes.
  • Steng gasskraner og flaskeventiler.
  • Prøv å slokke med håndslokkermiddel, men tenk egen sikkerhet
  • Brannvernansvarlig organiserer frem til brannvesenet kommer.

Varsle huseier på tlf 73 80 22 55 også ved falsk alarm.