Åpen kontordag - Fremtidens Leangen

Åpen dag på kontoret3

Leangen Bolig AS arbeider med nye planer for travbanen (Tungavegen 1). I den forbindelse ble det arrangert åpen dag her på kontoret. Vi inviterte alle naboer som fikk mulighet til å snakke med planleggere og arkitekter. Her fikk man informasjon om status for planarbeidet og mulighet til å komme med innspill. Vi flyttet den fysiske arbeidsmodellen til kontoret slik at man kunne få et innblikk også i denne. 

Informasjon om planarbeidet er tidligere presentert på informasjonsmøte på Grilstad Marina og kreativ workshop på IKEA. Vi utarbeider nå et forslag til reguleringsplan på bakgrunn av utredninger og innspill. Planforslaget vil sannsynligvis komme på høring i løpet av høsten 2108.