Prosjektinfo Mellomila 57: Vegstenging i Mellomila

Skiltplan Mellomila til bruk
29.05.2018

 

05.06.18 - 22.06.18 blir gaten i Mellomila stengt for gjennomkjøring. Vi skal ferdigstille tekniske føringer i grunn, samt bygge ferdig fortau.

Her finner du plan for omkjøring.