Prosjektinfo Mellomila 57: Uke 9 og 10

02.03.2018

Det er generelt utfordringer med ekstrem kulde og snø. Det er svært liten plass i Mellomila og brøytekanter snevrer inn gaten. Det er iverksatt tiltak med gravemaskin som skal fjerne snø og is under avfallscontainere og byggegjerde. Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.