Innovasjonscamp Framtidas bydelshus

1.7 Ungt Entreprenørskap
Modell av "A Growing Society"

Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap har vi en unik mulighet til å komme i dialog med ungdom om prosjektene våre. På innovasjonscamp på Charlottenlund Ungdomskole har vi fått innspill til hvordan framtidas bydelshus på Leangen bør utformes, for å bli et attraktivt sted å møtes og oppholde seg - også for barn og ungdom.

På en ukes innovasjonscamp har ungdommene fått trening i å jobbe kreativt og løsningsorientert i grupper, med veiledning, prosessverktøy og konseptplan. Fra oss har de fått informasjon om boligprosjektet og foreløpige utredninger - også fra tidligere møter med flere av dem vedr. innhold i uteområdene.

Vi er imponert over hva ungdommene fikk til på ei uke. Mange flotte fysiske modeller, også i 3D-print, Minecraft og Sims. Vi synes også det var artig å se at flere av gruppene hadde valgt å gjøre egne spørreundersøkelser.

Vi skulle velge ut et prosjekt som skulle få gullbillett og videre deltagelse i superfinale 4.juni. Prosjektet "A growing society" hadde inkuldert både eplehage, barnepass, spa og yoga i sitt prosjekt. De ønsket eget festivalområde hvor man også kunne arrangere marked. Vi heier på dem i superfinalen og ønsker lykke til! De inviteres også til å komme og presentere prosjektet sitt ytterligere her hos oss.

Tusen takk for alle innspill og hardt arbeid, 8.trinn på Charlottenlund Ungdomskole. Vi inspireres av dere!