Prosjektinfo Mellomila 57: Planlagte arbeider i uke 7 og uke 8

Mellomila
12.02.2018

Blokk

  • Maler er ferdig i fase 1 og 2, har startet i fase 3
  • Parkett ferdig i fase 1 og begynner i fase 2
  • Tømrer begynner med å montere innvendige dører og listverk i fase 1
  • Isolering av yttervegger i fase 4 starter til uken
  • Avretting i fase 4
  • Tømrer monterer de siste vinuene i fase 5

Rekkehus

  • Stjern støper trapp fra kjeller og til plan 1
  • Nedrigg og sending av varer og containere fra betongproduksjonen
  • Bygging av stillas rundt bygget
  • Oppstart tømrer 19.02.18

Stenging av gaten i Mellomila og demontering av tårnkran
19 til 21 februar vil gaten utenfor rekkehusene/blokken bli stengt for kjøretøy. Fortau blir ikke stengt. Dette pga. demontering av tårnkranen med stor mobilkran. Det vil bli skiltet omkjøring. For å minimere stengingen av gaten vil det pågå arbeid fra 07.00-19.00 i perioden.