Ny og bærekraftig bydel planlegges på travbanetomten på leangen

fremtidens leangen

Kom til Ikea og bli med å gjøre travbanen om til en gigantisk legolandsby.

25. januar kl. 1900-2100 blir restauranten på IKEA gjort om til et stort kreativt verksted for hele bydelen.

Leangen travbane er besluttet flyttet og Leangentravets Eiendom AS (Midt-Norge Travforbund) har solgt eiendommen til Leangen Bolig AS. Eiendommen, Tungavegen 1, er vist som boligformål i kommuneplanens arealdel 2012-2024, og Leangen Bolig vil utvikle området i samsvar med overordnede mål for byutvikling og kommuneplanens arealdel.

Målsettingen for planarbeidet er å legge til rette for en helt ny og bærekraftig bydel i Trondheim øst. Området planlegges som et grønt og mest mulig bilfritt område der det legges opp til at både nåværende beboere i området og fremtidens beboere skal kunne dele mer, ha tilgang til flere ulike flere ulike typer kultur- og idrettstilbud. Travbanetomten er stor, det er derfor et ønske om å utvikle de ulike delene innenfor området med variasjon i boligtyper slik at mange ulike beboere i ulike livsfaser og livssituasjoner vil ha lyst og anledning til å etablere seg der. Den nye bebyggelsen skal koble seg på omkringliggende områder og bidra til å lage gode forbindelser i og gjennom området.

Nabolagene som omkranser travbanen har i dag mange viktige kvaliteter som verdsettes høyt hos eksisterende beboere i området. Samtidig viser analyser at nærmiljøet mangler endel servicetilbud for å kunne slippe bilkjøring i hverdagen. Analyser viser også at det er mange som savner gode møteplasser, både barn og voksne i alle aldre og livssituasjoner. I utviklingen av prosjektet legges det derfor ekstra stor vekt på å involvere nærmiljøet i prosessen, med mål om å etablere et nytt sosialt møtepunkt på Leangen hvor det både vil være flere servicetilbud, flere fritidstilbud og etableres et lokalt kulturtilbud. Det er også etablert et samarbeid med Idrettsmiljøet på Leangen, Leangen kulturbarnehage og Ikea.

Kom på Ikea torsdag den 25. Januar og bli med å påvirke på en gøy og leken måte. De som er litt ekstra interessert i å vite mer om prosessen og planene så langt kan også komme å ta en uformell prat med arkitektene og landskapsarkitektene.

Alle fra 7 år og oppover er velkomne! Foreldre ta med barn, barn ta med besteforeldre J

For at vi skal vite hvor mange som kommer, send en SMS til Jeanette på mobil 900 89 313 eller meld deg på