Prosjektinfo Mellomila 57: Arbeider planlagt i uke 3 og 4.

16.01.2018

Blokk

  • Parkett monteres i plan 5 mot rundkjøring. Kjøkken      begynner i uke 4
  • Nedkjøringsrampe til kjelleren er støpt i uke 2 og      denne kompletteres i uke 3.
  • Innvendige vegger bygges ferdig på delen mot Coop.
  • Komplettering av stillas.
  • Tegl muring på fasade mot Coop. Dette vil pågå ut      Februar.
  • Bygging av klimavegger og montering av vindu på blokken      mot Ilsvikøra.
  • Flislegger fortsetter med å flislegge badene.

 Rekkehus

  • Stjern støper vegger i plan 2.
  • Graver fortsetter med fylling rundt kjellervegger.      Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser.      Dette er krevende arbeid med mange tekniskeføringer og liten plass.

Framdrift og byggetid
Det er høy intensitet på prosjektet med ca 50-70 personer som jobber og framdriften på prosjektet er svært bra. Det jobbes rasjonelt og godt. Men med så mange arbeidere som jobber medfører dette en del støy og trafikk ved vareleveringer.  Leilighetsbygget går som planlagt, rekkehusene er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2019.