Grilstad Gård | >>

1.2 с2-w

Moderne boliger i landlige omgivelser
Sjansen til å sikre seg en leilighet her er gått!

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Prosjektet vil fremstår som et gårdstun med to fløyer og og et stabbur. Det gamle våningshuset er restaurert og inngår som en del av tunet. Her er det 15 rekkehus og 7 leiligheter. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad er nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, er restaurert og endret til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye "låven"  framstår som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, danner dette et hyggelig gårdstun. Arkitekt er Skibnes Arkitekter.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje har balkong. I tillegg er det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her har hver enhet fått sin egen private plantekasse.

Rekkehusene
Rekkehusene er over 2 eller 3 plan og har en størrelse  fra 68-116m2. De minste har 2 soverom. De største har 3 eller 4.

Leilighetene
Leilighetene er fra 45-90m2, og har fra 1-3 soverom.

Beliggenhet
Tunet har en god beliggenhet med utsikt over Grilstad og fjorden. Prosjektet ligger like over et nybygd og attraktivt bomiljø på Grilstad Marina. Her finnes de fleste hverdagsfunksjoner like i nærheten. Hos det lokale senteret Grilstadporten finner du både dagligvare, treningssenter, frisør, apotek og postkontor. I tillegg kan senteret tilby egen blomsterbutikk med kafe og et pizzasted. I enden av Strindfjordveien like ved båthavnen, ligger det også en restaurant.

Inngangen til Ladestien ligger like ved. Her kan du følge stien til Rotvollfjæra som er en flott badeplass på sommerstid, eller du kan følge den videre bukt for bukt helt inn til byen. Den er et populært sted for trening, mosjon og rekreasjon.

Kollektivdekningen er god med egen metroholdeplass for området. Du kan også ta toget til jobb fra Rotvoll togstasjon. Ønsker du å ta bilen er det enkelt å komme seg opp på E6 som tar deg inn til Trondheim Sentrum på ca. 10 minutter.

Arkitekten sier
De nye boligbygningene, kalt «Låven» og «Stabburet», bygges opp med tilnærmet samme fotavtrykk slik de engang lå. Sammen med våningshuset, reetablerer Låven og Stabburet  det spesielle u-tunet på Grilstad Gård. Dette skaper et intimt og hyggelig uterom og møteplass for beboerne. Det eksisterende våningshuset er restaurert, mens låve og stabbur er gjenoppbygd med et uttrykk som ligner det opprinnelige; med rødmalt låvepanel og rød tegltakstein av tradisjonell type.
Mot sør har låven to tilbygg i 1. etasje. Dette gjenspeiler de gamle låvebruene som en gang sto her, og arealet er innlemmet i tilliggende leilighet i 1. etasje, mens det er takterrasse for leilighetene i 2. etasje. Loftet har fått enkelte takopplett og inntrekte takterrasser, for å skape bedre rom og slippe inn mer dagslys.

Plasseringen i det historiske anlegget med utsikt utover Trondheimsfjorden, og det flotte grøntområdet rundt Grilstad gård, skaper en unik situasjon for boligene i Låven og Stabburet.

Historie
Grilstad Gård ble i 1877  kjøpt av konsul Anton Jenssen og den har siden vært i hans etterslekts eie. Den gamle sveitservillaen brant i 1938. Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Den tilhører nå hans arvinger.