Grilstad Gård | >>

1.2 с2-w

Moderne boliger i landlige omgivelser

Vil du bo på landet og likevel bynært? Da må du se litt nærmere på vårt prosjekt Grilstad Gård.
Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Prosjektet vil fortsatt fremstå som et gårdstun med to fløyer og og et stabbur. Det gamle våningshuset er planlagt restaurert og vil inngå som en del av tunet. Her vil det bli 15 rekkehus og 7 leiligheter. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad blir nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, skal restaureres og gjøres om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye "låven" vil framstå som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, vil dette danne et hyggelig gårdstun. Arkitekt er Skibnes Arkitekter.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje får balkong. I tillegg blir det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her vil hver enhet få sin egen private plantekasse.

Rekkehusene
Rekkehusene vil være over 2 eller 3 plan og ha en størrelse  fra 68-116m2. De minste vil ha 2 soverom. De største vil ha 3 eller 4.

Leilighetene
Leilighetene er fra 45-90m2, og vil ha fra 1-3 soverom.

Beliggenhet
Tunet vil få en god beliggenhet med utsikt over Grilstad og fjorden. Prosjektet ligger like over et nybygd og attraktivt bomiljø på Grilstad Marina. Her finnes de fleste hverdagsfunksjoner like i nærheten. Hos det lokale senteret Grilstadporten finner du både dagligvare, treningssenter, frisør, apotek og postkontor. I tillegg kan senteret tilby egen blomsterbutikk med kafe og et pizzasted. I enden av Strindfjordveien like ved båthavnen, ligger det også en restaurant.

Inngangen til Ladestien ligger like ved. Her kan du følge stien til Rotvollfjæra som er en flott badeplass på sommerstid, eller du kan følge den videre bukt for bukt helt inn til byen. Den er et populært sted for trening, mosjon og rekreasjon.

Kollektivdekningen er god med egen metroholdeplass for området. Du kan også ta toget til jobb fra Rotvoll togstasjon. Ønsker du å ta bilen er det enkelt å komme seg opp på E6 som tar deg inn til Trondheim Sentrum på ca. 10 minutter.

Arkitekten sier
De nye boligbygningene, kalt «Låven» og «Stabburet», bygges opp med tilnærmet samme fotavtrykk slik de engang lå. Sammen med våningshuset, vil Låven og Stabburet reetablere det spesielle u-tunet på Grilstad Gård. Dette skaper et intimt og hyggelig uterom og møteplass for beboerne. Det eksisterende våningshuset restaureres, mens låve og stabbur gjenoppbygges med et uttrykk som ligner det opprinnelige; med rødmalt låvepanel og rød tegltakstein av tradisjonell type.
Mot sør har låven to tilbygg i 1. etasje. Dette gjenspeiler de gamle låvebruene som en gang sto her, og arealet innlemmes i tilliggende leilighet i 1. etasje, mens det blir takterrasse for leilighetene i 2. etasje. Loftet har fått enkelte takopplett og inntrekte takterrasser, for å skape bedre rom og slippe inn mer dagslys.

Plasseringen i det historiske anlegget med utsikt utover Trondheimsfjorden, og det flotte grøntområdet rundt Grilstad gård, skaper en unik situasjon for boligene i Låven og Stabburet.

Historie
Grilstad Gård ble i 1877  kjøpt av konsul Anton Jenssen og den har siden vært i hans etterslekts eie. Den gamle sveitservillaen brant i 1938. Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Den tilhører nå hans arvinger.