Prosjektinfo Mellomila 57: Planlagte arbeider uke 1 og 2. 2018

22.12.2017

Leilighetsblokka

  • Vindu og varer for fasader er heist inn i bygget, tømrer begynner å bygge yttervegger. 
  • Stillas bygges på gavelen mot tårnkranen
  • Innvendige trapper og ramper støpes
  • Teglmuring på fasaden mot Coop
  • innvendige arbeider fortsetter
  • Flislegger begynner med å flislegge de første badene
  • Montering av stikkontakter på de første leilighetene i plan 5 mot rundkjøringen

Rekkehus

  • Stjern støper ferdig dekke over plan1 og begynner med vegger i plan 2
  • Graver fortsetter med fylling rundt kjellervegger. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.

Vil også benytte anledningen til å ønske en riktig God jul og et Godt nytt år.

Juletre