Prosjektinfo Mellomila 57: Planlagte arbeider uke 50/51

12.12.2017

Leilighetsblokka

  • Vindu og varer for fasader er heist inn i bygget, og tømrer begynner å bygge yttervegger. Dette arbeidet vil foregå til februar. 
  • Stillas bygges på takhagen og kompletteres mot Ilsvikøra.
  • Innvendige trapper og ramper støpes
  • Teglmuring startes på fasaden mot Coop
  • Innvendig arbeid fortsetter
  • Rydding og sikring av bygget til jul

Rekkehusene

  • Arbeider med vegger og dekker fortsetter. Arbeidene medfører bruk av mobilkran pga. vekten av de prefabrikerte betongdekkene. Arbeidet med kran er planlagt å ta 3 dager, men det kan dukke opp uforutsette oppgaver som gir forlenget bruk av kran.
  • Fortsetter fylling rundt kjellervegger. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin og kran for å fylle opp masser.
  • Graving og tilkobling av overvann til kumme ved Ilabekken

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.