Prosjektinfo Mellomila 57: Planlagte arbeider i uke 49

01.12.2017

Leilighetsblokka

  • Betong på blokken mot Ilsvikøra er nesten ferdig. Det gjenstår å støpe mot takhagen på prosjektet. Dvs at vi begynner en ny fase med tømrerarbeid og taktekking. Dette vil medføre mye varelevering. Det vil bli heising av varer med lastebil inn til alle etasjer fra gaten mot Ilsvikøra. 
  • Stillasbygging rundt leilighetsblokka mot Ilsvikøra
  • Støping av gulv i P-kjeller plan 1. Dette medfører betongbiler og betongpumpe i gaten mot Coop. Dette er en stor støp på ca 1000m² gulv. Pussing av gulv medfører støy fra maskiner, men dette vil være begrenset siden pussemaskinene brukes innendørs. 
  • Maling av de første leilighetene i plan 5 mot rundkjøringen
  • Maling av P-kjeller plan 0
  • Ferdigstillelse av teglvegg mot rundkjøringen

Rekkehusene

  • Taket i P-kjeller blir ferdig støpt i uke 48 og betongveggen mellom rekkehusene skal støpes
  • Kjellervegger isoleres og vi begynner fylling og legging av rør i grunnen. Arbeidet medfører bruk av gravemaskin for å fylle opp masser.

Våre arbeider vil merkes på naboer og det må forventes støy i perioden i forbindelse med bruk av maskiner til graving, levering og heising av varer.