Rehabilitering Sommergården

1.1 Sommergården

Den siste tiden har vi foretatt omfattende utvendig rehabilitering på Sommergården i Kongensgt. 14. Tregården har vært fredet siden 1983, noe som gir strenge føringer når det skal gjøres arbeid på gården. I forberedelsene til rehabiliteringen har vi derfor samarbeidet med blant annet Byantikvar ved Gunnar Houen og Trond Eide hos Fylkesantikvaren.

Flere av vinduene på gården skal skiftes. De nye vinduene skal være mest mulig lik de originale. For å få til dette er vinduene spesiallagd etter mal fra Trond Eide. Ellev Stensli hos Bygningsverneren fra Verdal har stått for produksjonen. Vinduene er laget av godt malmet tettvokst furu og har kulturglass.

Mye av treverket på fasaden er gammelt og slitent, enkelte plasser er det gått helt i oppløsning. Treverk som er råttent fjernes, det som kan berges tas ned for så å settes på plass igjen senere. Er det plasser på panelet hvor det er mindre deler som er ødelagt, fjerner man kun den den delen som er skadet. På denne måten «lapper» man sammen bygget.

På grunn av at vi ikke bruker moderne beslag blir jobben med overgangen mellom panel og svill/listverk nøye og tidkrevende. Her er det viktig at panelet treffer tett på listverket, og at det kittes, sparkles og males nøye for å hindre fuktskader.

2.2 Sommergården 2

Når snekkerarbeidet er ferdig skal hele bygget få tre nye strøk med maling. Fra Fylkesantikvar ble vi pålagt å utføre en fargeundersøkelse av fasaden. Denne ble utført av konsulentfirmaet WSP, som basert på funn her kom med fargeforslag til ny utvendig farge. I samarbeid med Byantikvar og ikke minst med god hjelp fra Fylkesantikvar kom vi fram til fargen som nå er valgt.

På takrennene fikk vi hjelp fra Syllstokken AS, et firma som har spesialisert seg på trearbeider. Her var føringene fra fylkeskonservator at rennene skulle være lik de opprinnelige, i utseende og utforming.

Resultatet ble takrenner laget i 16 x 18 cm kvistfri malmfuru, med lengder på opp til 5,5 meter, som senere er beslått.

6.7 Sommergården

Å jobbe med en gammel gård som dette er utfordrende og spennende på samme tid. Godt samarbeid mellom oss og antikvariske myndigheter er viktig for å få til et godt resultat. Vi er stolt og glad over å ha flinke snekkere og malere, som er helt essensielt i arbeid som dette.

Til restaurering av vinduer og til fargeundersøkelsen er vi tildelt støtte for kulturverntiltak fra Klima- og Miljødepartementet og Riksantikvaren.