Prosjektinfo Mellomila 57: Bruk av gaten rundt byggeprosjektet

11.10.2017

I en periode vil gaten rundt byggeprosjektet bli brukt til tidvis varelevering. Gaten vil ikke bli permanent stengt, og det vil være mulig å kjøre forbi med bil.