Flere kvinnelige ledere

Vignett Ivar

11.oktober er FNs internasjonale jentedag. Plan International arrangerer i denne forbindelse et stunt de har kalt #Girlstakeover. Dette iniativet går ut på at ledere over hele verden symbolsk gir fra seg sin posisjon til en ungdomsjente for en dag. Vi hadde i går besøk av Magnhild Lien som tok over som leder for Koteng Eiendom. Over 500 takeovers vil finne sted i mer enn 60 land - for å vise at jenter er viktig for å skape utvikling i verden.

I vår organisasjon er mange kvinner ansatt. Vi har flere kvinner enn menn i administrative stillinger, i selskaper hvor vi har betydelig påvirkning. Alle disse kvinnene er ansatt på grunn av sine verdier, sine holdninger og sine kvalifikasjoner. Alle disse kvinnene er veid på lik linje med menn.

Når vi ansetter ledere er det verdier, holdninger og kvalifikasjoner som vektlegges. Det som ikke vektlegges er evnen til å jobbe mer enn en 37,5 timers arbeidsuke, det vektlegges ikke at du må kunne reise mye og det vektlegges heller ikke at du skal bruke x antall kvelder på såkalt nettverksbygging.

Vi er sikre på at kvinner og menn er forskjellige. Alle vet at denne forskjellen eksisterer, men det er politisk ukorrekt å si det høyt.

De verdiene som kvinner har mer av enn menn og som næringslivet trenger, er nettopp de verdiene som gjør at kvinner velger bort de høyeste stillingene. Dette er krav som er uforenelig med mange kvinners egne krav til familieliv.

Før vi aksepterer og hensyntar disse forskjellene, kommer vi ikke til å få en stor andel kvinnelige ledere.