Energisatsning

Energibil 2

Koteng Eiendom drifter en stor eiendomsportefølje på ca. 236.000m². Vi ønsker å få mer kunnskap om energiforbruk på denne bygningsmassen. I oktober ansatte vi Rune Solberg, i en nyopprettet stilling som energiansvarlig. Dette som en del av vår energisatsning. Gjennom kartlegging, tett og systematisk oppfølgning, vil vi avsløre feil og mangler, og opparbeide kunnskap om forbruk. Både på kort og lang sikt håper vi på en energigevinst gjennom optimalisering av drift og bygningsteknisk forbedring.

Ved nybygg derimot, har vi alle muligheter til å bygge miljøvennlig i utgangspunktet. Her må vi tenke langsiktig og være kvalitetsbevisst i blant annet materialvalg. 

Energivalg har flere sider. Næringsbyggene på Grilstad Marina er selvforsynt med energi via en egen sjøvannskraftstasjon. Her er det er gjennomført store innvesteringer på infrastruktur. Da byggene etter dagens standard bruker relativt lite strøm, er ikke dette en økonomisk suksess, men det gir en stor miljøgevinst.

Vi måtte selvfølgelig markere ny energimann med en litt grønnere firmabil!