Prosjektinfo Mellomila 57: Spunting ferdig

09.12.2016

Spuntingen i Mellomila 86 er nå ferdig. Riggen ble kjørt bort fredag 02.12.2016.
Det pågår nå boring av jordstag, som etter planen skal være ferdig i løpet av neste uke.
Graving pågår og vil pågå ut januar.