Prosjektinfo Mellomila 57: Oppstart spunting

27.10.2016

Mandag 31.10.2016 vil det bli oppstart spunting i Mellomila 57. Spuntingen vil medføre ekstraordinær støy i arbeidsperioden på om lag 25 arbeidsdager. Det vil bli arbeidet i tidsrommet mellom klokken 07.00 og 19.00.
I henhold til igangsettingstillatelse gitt 06.10.2016 inneholder denne dispensasjon i forhold til grenseverdien for støy.