Prosjektinfo Mellomila 57: Tilstandskartlegging av naboeiendommer

11.10.2016

I morgen 12.10 vil vi starte med tilstandskartlegging av naboeiendommer. Dette betyr at det vil bli tatt en hel del foto av eiendommene og flere av husene vil få påmontert høydefastmerker (firkantet plastbrikke med teip). Videre vil det bli etablert rystelsesmålere nær eiendommene.