Prosjektinfo Mellomila 57: Orientering om oppstart graving og spunting

11.10.2016

Prosjektet fikk den 06.10.2016 igangsettingstillatelse for graving og spunting. Dette arbeidet vil bli igangsatt i løpet av uke 42/43.

Spuntingen vil medføre ekstraordinær støy i arbeidsperioden på om lag 25 arbeidsdager. Det vil bli arbeidet i tidsrommet mellom klokken 07.00 og 19.00. Igangsettingstillatelsen inneholder dispensasjon i forhold til grenseverdien for støy.

Vi vil selvfølgelig forsøke å unngå at arbeidene på noen måte skal skade omliggende bebyggelse. Som et ledd i dette arbeidet vil det bli utplassert rystelsesmålere, og bebyggelse vil bli registrert med sikte på å kunne avdekke eventuelle skader forårsaket av arbeidene.

Det vil komme nærmere informasjon om oppstart for spuntingen.