Prosjektinfo Mellomila 57: Orientering om pågående arbeider - varsel om nattarbeid

07.10.2016

Det pågår arbeider i forbindelse med omlegging av en kabeltrase som tidligere har ligget langs gaten og delvis inn på området som skal bebygges. Omleggingen av kablene er det de forskjellige kabeleiere som er ansvarlig for. Som følge av feil i angivelse av tidligere arbeider, har det vært nødvendig med en endring av prosjekteringen. Dette har medført stans i arbeidene en periode.

Svært mange av aktørene som skal foreta omlegging av kabler har leveringsplikt på sine tjenester. Utkoblinger og omlegginger kan derfor kun skje på natten.

For å trekke ut/inn over 160 meter kabel som ligger i rør, må det maskinell hjelp til. Dette vil i 1-2 timer pr natt innebære at det er maskinlyd, folk som snakker, samt lys fra arbeidslys etc. Arbeidet om natten er planlagt startet mandag/tirsdag uke 41. Det antas 3-5 omganger med "nattarbeider" fra ca. kl 24.00 til ca. kl 01.30, hvor det vil bli brukt maskiner for å trekke kabel. Arbeider med skjøting vil foregå i samme periode, men fram til 06.00 på morgenen. Dette vil medføre at det er personell på anlegget hele natten.