Prosjektinfo Mellomila 57: Midlertidig stenging av vei

Mellomila 57 info
16.09.2016

Fra og med tirsdag 20.09 vil veien ved Ilabekken (merket på kartet), bli stengt i en to ukers periode. Dette grunnet kabelomlegging. Omkjøring vil bli skiltet.