Prosjektinfo Mellomila 57: Gangsti stengt

Stenging av gangsti Mellomila 57
07.09.2016

Gangstien på oversiden av tomta vil i dag stenges. Dette skjer i forbindelse med kartlegging av kabler. Stien vil holdes stengt i en 3 måneders periode. Etter at arbeidet er ferdig vil byggegjerdet bli flyttet på nedsiden av stien, og den kan igjen brukes som tidligere. På kartet er det merket av hvilke deler av stien som vil være stengt i perioden.