Søndre gt. 11 | Midtbyen << | >>

1.1 Søndre gt. 11

Bevaringsverdig tregård sentralt beliggende i Søndre gate, Trondheims fremste bankgate. Bakgård mot Peter Egges plass (Biblioteket). Såkalt empire borgerhus med mye godt bevart både i planløsning og eksteriør. Er rehabilitert til original stand, holdt i en stil fra ca. midten på 1800-tallet. Vår egen administrasjon holdt til her fra februar 2005 til januar 2013. 

Historie

Oppført av Hans Geelmuyden til bolig etter julebrannen i 1813, i 1815. Opprinnelig 2 sidefløyer og tverrfløy mot Krambodgaten. Men man har grunn til å tro at kjelleren er eldre. I 1709 ble "grund med paastaaende grundmurede kelder " solgt. At det er den nåværende hvelvkjeller må anses som sikkert. Det er et vindu mot nord i kjelleren hvor det nå er gjenbygd av naboeiendommen, i tillegg til at kjelleren ligger noe skjevt i forhold til gata. Dette stemmer bedre overens med situasjonen før reguleringen i 1681. Da skal Brejerveita ha ligget langs nordsiden av eiendommen. Det er grunn til å tro at dette er en av de eldste kjellere i byen.

Fra 1882-1937 holdt Trondhjems Brandforsikringsselskab, senere Trondhjems Forsikringsselskap AS til her (eier).

Vi kjøpte eiendommene av Trondheim kommune i 2003.