Søndre gt. 7 og 9 | Midtbyen << | >>

2007-08-27-Søndregt.-7-9-ek_475x475

Ledige kontorlokaler i sjarmerende tregårder beliggende i Trondheim sentrums finansgate. Gårdene er rehabilitert til original stand. Interiørmessig særpreg hvor det er vektlagt å holde en stil fra midten 1800-tallet. Bakgårder mot Peter Egges plass (Biblioteket).

Leietakere idag er bl. a Comsol, Åfjord Sparebank og Meldal Sparebank.

Historie

Søndregt. 7 ble bygget i 1814 og Søndregt. 9 i 1820. Tidligere holdt Trondheim Realkreditbank til i nr. 7 og Strinda kommune hadde sine lokaler i nr. 7 fra 1873-1913. 
Dessverre ble disse gårdene skadet i den meget omtalte "bybrann", natt til 30. juli -2004. Takkonstuksjonene ble delvis ødelagt, deler av 2. etg. utbrent, røykskader og vannskader i 1. og 2. etg. Men fasadene var intakte og det gode været og rask riving bidro til rask utlufting og opptørking, så vannskadene ble minimalisert. 

Vi kjøpte eiendommene av Trondheim kommune i 2003.