Søndre gt. 7 og 9 | Midtbyen << | >>

2007-08-27-Søndregt.-7-9-ek_475x475

Sjarmerende kontorlokaler i tregårder beliggende i Trondheim sentrums finansgate. Gårdene er rehabilitert til original stand. Interiørmessig særpreg hvor det er vektlagt å holde en stil fra midten 1800-tallet. Bakgårder mot Peter Egges plass (Biblioteket).

Eneste leietaker er Digs, et arbeidsfellesskapet for teknologigründere. Digs er en del av The Creators Community som er en felles organisasjon for Digs i Trondheim, Mesh i Oslo og Founders House og Matrikel 1 i København. 

 

Historie

Søndregt. 7 ble bygget i 1814 og Søndregt. 9 i 1820. Tidligere holdt Trondheim Realkreditbank til i nr. 7 og Strinda kommune hadde sine lokaler i nr. 7 fra 1873-1913. Dessverre ble disse gårdene skadet i den meget omtalte "bybrann", natt til 30. juli -2004. Takkonstuksjonene ble delvis ødelagt, deler av 2. etg. utbrent, røykskader og vannskader i 1. og 2. etg. Men fasadene var intakte og det gode været og rask riving bidro til rask utlufting og opptørking, så vannskadene ble minimalisert.