A.Dahl & Co pyntet til kroningen i 1906

Kroning 1906 OTG 16

I dag er det 110 år siden kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud fant sted i Nidarosdomen. Dette ble den siste kroningen som fant sted i Norge. I følge Grunnloven, skulle Kongen krones og salves i Trondheims domkirke. I 1906 var imidlertid kroningsparagrafen omdiskutert. Mange betraktet skikken med kroning som gammeldags og lite demokratisk. Dermed ble seremonien ved kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud tonet ned i forhold til tidligere kroninger.

Vindusutstilling ved kroningen i 1906

Foto: Erik Olsen

Ser man tilbake på bilder, ser man at selv om seremonien ble tonet ned, så var Trondheim by kledd til fest. I arkivet vårt har vi funnet fram to bilder som viser hvordan butikken A.Dahl & Co, som holdt til i en av våre gårder Olav Tryggvasons gate 16, var pyntet i anledning kroningen. Her ble det ikke spart på noe og butikken var pyntet fra innerst til ytterst med både flagg, blomster og dukker som skulle forestille den kommende kongefamilien.